Voor het aanbrengen van flakes-, giet- en coatingvloeren in woningen ouder dan twee jaar mogen wij als gietvloerbedrijf volgens een recente publicatie van de Belastingdienst het BTW-tarief van 6% gebruiken.

Lage BTW-tarief
In de publicatie van de Belastingdienst staat vermeld dat het aanbrengen van flakes, giet- en coatingvloeren worden gezien als schilderen. Daarom is de lage BTW-regeling van toepassing die al langer geldt voor stukadoor- en schilderwerkzaamheden. Dit BTW-tarief is van toepassing op het materiaal en de arbeid.

Woningen
Bij woningen ouder dan 2 jaar mag het BTW-tarief van 6% worden toegepast. De Belastingdienst beschouwt een gebouw als woning als het bestemd is voor permanente bewoning door particulieren. Garages, schuren en uitbouwen op hetzelfde perceel als de woning horen hier ook bij. Als een pand wordt gebruikt als kantoor en woning moet meer dan 50% van het pand worden gebruikt voor bewoning. Appartementen met de trappenhuizen, trappen, galerijen en garages worden ook beschouwd als woning. Dit geldt uitsluitend als de VvE de opdracht verstrekt.

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!